Een goed advies kun je pas geven als je alle klauwen door handen hebt gehad. Dit doen we tijdens de zogenaamde nulmeting, met de KVK800 een klauwbekapbox die goed is voor mens en dier. Het geluidsniveau is erg laag, waardoor de koeien ontspannen blijven. Voor de box staat een hekwerk waar de koeien in een trechter lopen en staan te wachten voordat ze de bekapbox in kunnen. Op deze manier is de aanvoerroute stressvrij. De koe wordt gelift en de klauwen gefixeerd waarbij geen enkel gewricht van het dier op spanning komt te staan, de koe kan zich niet bezeren. De koe wordt rondom bekapt en loopt vervolgens weer de box  uit.

Alle afwijkingen worden tijdens het bekappen geregistreerd in een computer, waarvan na afloop een analyse gemaakt wordt. Van elke koe is de leeftijd en het lactatiestadium bekend, hierdoor wordt bekend of bepaalde aandoeningen samenhangen met leeftijd en of lactatiestadium. Aan de hand van zo’n bedrijfsprofiel wordt samen met de melkveehouder een strategisch plan gemaakt om de problemen grondig aan te pakken.

Deze aanpak varieert per bedrijf van rantsoenaanpassingen tot managementaanpassingen, aanpassing stalinrichting, vloeraanpassingen enzovoort. Hierdoor wordt de klauwgezondheid structureel op een hoger plan gebracht, met als gevolg actievere koeien die meer produceren.

Alle "erfbezoekers" zoals voeradviseur, klauwbekapper, dierenarts worden zoveel mogelijk bij de klauwgezondheidsaanpak betrokken, zodat iedereen op de hoogte is en zijn of haar specifieke kennis kan toevoegen. Hierdoor wordt de aanpak breed gedragen en is de kans op slagen het grootst. In het plan wordt ook een tijdsbalk weergegeven waarop staat op welk moment welke actie moet plaatsvinden. 

Voor een prijsopgave en inplannen van een bedrijfsbezoek kunt u contact opnemen met Marcel Drint (mob. 06 24135779), Gerben Meerema (mob. 06 26682752)