Naast de reguliere bedrijfsbezoeken die bestaan uit koppel bekappen, het registreren van de gevonden aandoeningen en een korte screening van management en omgeving bieden een uitgebreidt pakket van tweede lijns bezoeksbezoeken aan waarbij de nadruk ligt op het in kaar brengen en optimaliseren van klauwgezondheid. 

Tijdens een bezoek wordt allereerst de huidige situatie beoordeeld eventueel aan de hand het behandelen van een geselecteerde groep dieren, een beoordeling van de omgeving (evt. het intensief meten van liggedrag van dieren met speciale HOBO meters) en bekijken we samen met u in detail welke management en omgevingsfactoren klauwgezondheid kunnen verbeteren op uw bedrijf. Het bezoek en de adviezen zijn vooral praktisch van aard en geven inzicht hoe en waar oplossingen mogelijk zijn. Verder maken we een economisch inschatten van de huidige kosten en de geschatte opbrengsten. Mocht u vervolgens zaken in uw managment of omgeving van het dier gaan veranderen dan kunt u deze onderbouwen met economische data en zodoende inschatten wat de terugverdien tijd zal zijn.

Verder zien wij tweedelijns bedrijfsbezoeken niet als een eenmalig bezoek maar maken duidelijke afspraken over een vervolgtraject, hetzij voor een vervolg bezoek of via telefonisch overleg, afhankelijk van de situatie.

Alle "erfbezoekers" zoals voeradviseur, klauwbekapper, dierenarts worden zoveel mogelijk bij de klauwgezondheidsaanpak betrokken, zodat iedereen op de hoogte is en zijn of haar specifieke kennis kan toevoegen. Hierdoor wordt de aanpak breed gedragen en is de kans op slagen het grootst. In het plan wordt ook een tijdsbalk weergegeven waarop staat op welk moment welke actie moet plaatsvinden.

Voor het inplannen van een bedrijfsbezoek en een prijsopgave kunt u contact opnemen  met Marcel Drint op 06 24135779