Marcel Drint

Naast mijn werkzaamheden voor het NKGC ben ik rundveedierenarts bij Wellensiek Dierenartsen. Ik ben in 1999 afgestudeerd als dierenarts en heb daarna de eerste jaren

als allround dierenarts in de Betuwe gewerkt. Daarna ben ik een jaar werkzaam geweest in Nieuw Zeeland op melkveebedrijven van 200 tot 2000 koeien. Sinds augustus 2004 werk ik in het mooie Nijkerk als erkend rundveedierenarts. Tijdens mijn werk hoe ik mij vooral bezig met koe-gericht management, huisvesting en klauwgezondheid.

Contact info@nkgc.nl of 06 24135779

Gerben Meerema

Naast mijn werkzaamheden voor het NKGC ben ik rundveedierenarts bij DAP West Betuwe in Meteren. Een gemengde dierenartsenpraktijk tussen de Waal en de Lek. Onze praktijk neem deel aan het NKGC omdat wij denken dat je alleen door specialisatie stappen vooruit kunt maken. Mijn bijdrage ligt voornamelijk in koppelbehandeling, analyse van de bedrijfssituatie en toepassen van oplossingen.

Klauwgezondheid is essentieel voor het welzijn van de koe. Met ons centrum willen we graag bijdragen om sector breed alle kennis en kunde op het gebied van klauwgezondheid te bundelen. Hierdoor ontstaat een platform wat bijdraagt aan duurzame en verantwoorde melkveehouderij. Waar melkveehouders, klauwverzorgers, voederspecialisten, wetenschappers, dierenartsen enzovoort kunnen vragen en bijdragen

Contact info@nkgc.nl of 06 26682752

Jan Lievaart

Na mijn studie aan de Agrarische Hogeschool te Dronten (richting veehouderij en bedrijfseconomie) ben ik in 2000 afgestudeerd aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Mijn eerste werkkring was dierenartsenpraktijk “Tubbergen” waarna ik in 2002 ging werken als rundveedierenarts bij de buitenpraktijk landbouwhuisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde. Vanaf begin 2007 tot 2011 was ik verbonden als veterinair epidemioloog aan de School of Animal and Veterinary Sciences van de Charles Sturt University in Wagga Wagga, Australië, eerst als medewerker later als hoofd van de afdeling “Production Animals and Epidemiology”. Deze baan werd gecombineerd met een aanstelling als research fellow aan het EH Graham Centre, een agrarisch innovatief onderzoekscentrum voortgekomen uit een alliantie tussen de Charles Sturt University en het Australische ministerie van landbouw. Sinds eind 2011 werk ik deels vanuit Nederland aan verschillende veterinaire onderzoeksprojecten in Nederland en Australië en is nog steeds verbonden als adjunct senior docent veterinaire epidemiologie aan de Charles Sturt University. De overige tijd wordt besteedt aan de organisatie, lezingen, workshops en onderzoek voor het Nederlands KlauwGezondheidsCentrum.