Nederlands Klauw Gezondsheids Centrum

Het NederlandsKlauwGezondheidsCentrum (NKGC) is gespecialiseerd in klauwgezondheid bij rundvee.

Het NederlandsKlauwGezondheidsCentrum omvat drie onderdelen; Klauwverzorging, Advies/Begeleiding en Scholing

De missie van het centrum

“Het samenbrengen en uitwisselen van kennis en kunde van alle stakeholders in de rundveehouderij op het gebied van klauwgezondheid bij rundvee met als gezamenlijk doel het terugdringen en voorkomen van klauwaandoeningen en het verbeteren van het dierwelzijn”